Samenwerken zonder grenzen - regio Utrecht

Introductie

Op 2 juni organiseren we samen met gemeente Amersfoort de regiobijeenkomst 'Samenwerken zonder grenzen - regio Utrecht'. Tijdens deze ochtend gaan we met weg- en waterbeheerders uit de regio Utrecht in gesprek over hoe we over de grenzen van de eigen organisatie heen kunnen samenwerken aan ingewikkelde opgaven. Ook belichten we 2 voorbeeldcasussen van de gemeente Amersfoort over Infrastructure as a service en integraal beheer.

Na deze bijeenkomst ken je je collega's uit omliggende gemeenten, waterschappen, provincie en Rijkswaterstaat beter en weet je wat er speelt in de regio en hoe je hulp kunt inschakelen voor je eigen opgaven. Werk je in de regio Utrecht en wil je graag leren van je buren? Schrijf je dan nu in!

Wil je je nog last-minute inschrijven? Neem contact op met Coen de Jongh via onderstaande gegevens.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
2 juni 2021
Tijd
10.00 - 11.30
Kosten
Geen
Doelgroep
Weg- en waterbeheerders in Midden Nederland, regio Utrecht en omstreken: inhoudelijk betrokkenen, beleidmakers, leidinggevenden en teamleiders.
Contactpersoon
Coen de Jongh
Coen de Jongh
Gespreksleider, verbinder

Programma

  • Stellingen & quiz
  • Kennismaken met elkaar
  • Infrastructure as a service - door Philip ter Laak van gemeente Amersfoort: het partnerprogramma De Circulaire Weg onderzoekt de mogelijkheden om de circulariteit in de infrasector vlot te trekken en te versnellen. In een écht duurzame infrasector is het grondstoffenverbruik minimaal en worden afgeschreven materialen zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt. In diverse testprojecten gaan de partners na welke innovaties, technische oplossingen, processen, samenwerkingsvormen en verdienmodellen de circulariteit het meest bevorderen. De pilots zijn vooral bedoeld om ervaring op te doen met het 'Infra as a service'-concept. De gemeente Amersfoort richt zich op de integrale reconstructie van een woonstraat en de vervanging van 2 brugdekken. Wat voor kansen en bedreigingen biedt deze manier van werken voor de toekomst?
  • Integraal beheer - door Cora van Zwam van gemeente Amersfoort: traditioneel beheer richt zich op het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. De inzet is dan vooral het voldoen aan de afgesproken kwaliteitsniveaus. Maar de grote opgaven als biodiversiteit, klimaatbestendigheid en circulariteit in combinatie met de Omgevingswet dwingen ons om na te denken over de rol van beheer. Kunnen we van instandhoudsbeheer overgaan naar ontwikkelend beheer? En wat is daar voor nodig?
  • Round-up en vervolg

Sprekers

Philip ter Laak
Philip ter Laak
Gemeente Amersfoort
Senior adviseur Leefomgeving
Cora van Zwam
Cora van Zwam
Gemeente Amersfoort
Senior adviseur Leefomgeving

Organisatoren

Platform WOW
Gemeente Amersfoort