Uit ons netwerk - Bijpraatmoment Smart Mobility

Introductie

De Krachtenbundeling Smart Mobility (Rijk, provincies, G5, metropool- en vervoerregio’s) nodigt je uit voor een online bijpraatmoment Smart Mobility op 22 april van 14:00-15:30. Want in juni dit jaar is het 2 jaar geleden dat deze samenwerkende overheden afspraken maakten over Smart Mobility. Ze spraken af om in meer samenhang samen te werken, om massa te maken en om nieuwe toepassingen op te schalen van testcases naar de praktijk van alledag. Nu, 2 jaar later, praten zij je graag bij over de laatste ontwikkelingen.

Schrijf je hier in

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
22 april 2021
Tijd
14.00 - 15.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Ambtenaren en wegbeheerders die interesse hebben in smart mobility, maar (nog) niet nauw betrokken zijn

Over dit evenement

Krachtenbundeling Smart Mobility heeft Smart Mobility een plek gekregen in de bestuurlijke besluitvorming (BO MIRT) en met het online platform Dutch Mobility Innovations is een centrale plek gecreëerd om kennis te delen, inzicht en overzicht te geven en samen te werken aan innovatieve mobiliteit.

Ook in de verschillende projecten en programma’s zijn mooie resultaten geboekt. Zo staan er inmiddels ruim 800 slimme verkeerslichten op straat, die naderende ambulances altijd groen licht geven en is Mobility as a Service niet langer een ver toekomstbeeld. De eerste pilots zijn gestart, MaaS-apps en multimodale reisplanners functioneren en het aantal deelvoertuigen zit in de lift.

Naast een presentatie over deze mooie resultaten vindt er 22 april een gesprek plaats over de toekomst. Smart Mobility blijft volop in beweging. Caspar de Jonge zal je bijpraten over de samenhang tussen de mobiliteitstransitie en de opgaven op het gebied van woningbouw en klimaat. Daarna wordt er ingegaan op 3 actuele ontwikkelingen, die ook voor jouw stad relevant zijn. Er wordt afgesloten met een break-out room per landsdeel, waar de coördinator van jouw landsdeel je bijpraat over regionale ontwikkelingen. Er is volop ruimte voor vragen en discussie.