Praktijkcollege Data uit voertuigen

Introductie

In theorie hebben voertuigdata veel potentie: realtime data, landelijke dekking, lagere kosten, meer lokale informatie en nieuwe inzichten uit sensoren die voorheen niet beschikbaar waren. Tijdens het praktijkcollege Data uit voertuigen op 15 april gaan we samen met de Smart Mobility Academy in op de ontwikkelingen op het gebied van voertuigdata, zowel op het gebied van verkeersveiligheid en verkeersmanagement als op het gebied van wintermanagement en assetmanagement.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
15 april 2021
Tijd
08.30 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders
Contactpersoon
Rianne Croes
Rianne Croes
Communicatieadviseur

Over dit evenement

Daan Arnoldussen (NDW) kijkt samen met Alex Smienk (provincie Overijssel) en Koen Steenbakkers (RWS - SmartwayZ.nl) terug op een pilot waarin we een use case voor incidentmanagement uitgewerkt hebben. Hierbij was het doel om data uit voertuigen te gebruiken in de werkprocessen rond incidentmanagement en zo ongevallen en gevaarlijke situaties sneller te detecteren. Door deze data te gebruiken in de verkeerscentrale is snellere aansturing van de rayoninspecteurs mogelijk, waardoor een snellere afhandeling van een incident haalbaar is. Tijdens het praktijkcollege staan we stil bij de ervaringen die zijn opgedaan en delen we tips met wegbeheerders die aan de slag willen.

Pilot wintermanagement en assetmanagement

Daarnaast kijken we vooruit naar de pilot voor wintermanagement en assetmanagement. Deze pilot moet antwoord geven op de vraag of data uit voertuigen kunnen helpen om de primaire processen van overheden efficiënter te maken:

  • Kunnen voertuigdata helpen bij het signaleren van bepaalde locaties waar sneller schade ontstaat, zodat op die plekken preventief (en dus planbaar) onderhoud kan worden gedaan?
  • Kunnen voertuigdata (bijvoorbeeld over frictieverlies) helpen bij het sneller en gerichter inzetten van de gladheidsbestrijding?

Uiteindelijk willen we erachter komen hoe de wegbeheerder een betere service aan de reizigers kan leveren door verkeersonveiligheid te voorkomen én bij verkeersonveilige situaties sneller in te grijpen. Voor de weggebruikers moet het slimme gebruik van data uiteindelijk leiden tot minder hinder.

Toekomstige ontwikkelingen

Tot slot bespreken we een aantal toekomstige ontwikkelingen, zoals de toepassing van deze data uit voertuigen in de operationele systemen van een verkeerscentrale, zowel  voor RWS als voor andere wegbeheerders.

Bent je enthousiast over het praktijkcollege?

Aan het eind van college doen wij de omroep om aan te sluiten bij de verschillende ontwikkelingen rond voertuigdata.

Wil je  meer weten over de toepassing van data?

  • Praktijkcollege 5 gaat dieper in op data voor structurele diensten.
  • Praktijkcollege 6 zet fietsdata centraal.

Over de Smart Mobility Academy

Het werkveld van Smart Mobility is behoorlijk breed en er bestaat een grote behoefte aan professionals met de juiste kennis en vaardigheden op dit gebied. Zij kunnen terecht op één centrale plek om informatie te delen en te vinden: Dutch Mobility Innovations (DMI).

Sinds september 2020 is dit platform voor slimme mobiliteit uitgebreid met de Smart Mobility Academy. Hierop vind je een overzicht van alle cursussen, opleidingen en andere leervormen die er op het gebied van Smart Mobility te vinden zijn. Ga naar de Smart Mobility Academy.

Sprekers

Daan Arnoldussen
Daan Arnoldussen
Nationale Databank Wegverkeergegevens
Portfolio Manager Research, Advice and Innovation
Alex Smienk
Alex Smienk
Provincie Overijssel
Adviseur - projectleider verkeersmanagement
Koen Steenbakkers
Koen Steenbakkers
Rijkswaterstaat
Omgevingsmanager Smart Mobility / Accountmanager MobilitymoveZ.NL

Organisatoren

Platform WOW
Smart Mobility Academy
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Verkeer slim sturen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Ketensamenwerking
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Zelfrijdend vervoer
Smart Mobility
Terugkijken: praktijkcollege Data uit voertuigen
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Data voor structurele diensten
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Fietsdata
Smart Mobility
Terugkijken: Praktijkcollege Cybersecurity en privacy