Startbijeenkomst Groenketen

Introductie

BouwCirculair organiseerde op 5 november een online kennissessie over De Groenketen waarin een beeld is gegeven van de actuele ontwikkelingen in de groensector en de mogelijkheden voor een ketensamenwerking. Beheerders en ontwerpers deelden hun kennis en ervaringen als het op 'groen' aankomt. Als vervolg hierop organiseert BouwCirculair op dinsdag 26 januari een startbijeenkomst.

 

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
26 januari 2021
Tijd
09.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Beheerders die willen bijdragen aan versterking van de groenketen

Aanleiding

Ook in de groensector zijn er vele onderwerpen die bij kunnen dragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Denk aan vraagstukken over de emissies van het afvoeren van groenafval. Of hoe vrijgekomen maaisel als biobased grondstof weer kan worden ingezet. Of het effectief inrichten van cyclisch groenbeheer.

Deze vraagstukken raken de groensector over de volle breedte, van groenbeheerders – en aannemers, tot landschapsarchitecten en afvalverwerkers. Met samenwerking in de keten kunnen we de toepassing van circulaire- en CO2 neutrale grondstoffen stimuleren en ervoor zorgen dat vrijkomende materialen in de keten blijven. Om ketensamenwerking te starten is het nodig dat alle belanghebbenden in die groensector direct of indirect vertegenwoordigd zijn.

Organisatoren

Bouwcirculair