Uit ons netwerk: Vlaams-Nederlandse Netwerkbijeenkomst Infrastructuur

Introductie

Het Consulaat-generaal in Antwerpen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseren op maandag 14 december de Vlaams-Nederlandse Netwerkbijeenkomst Infrastructuur. 

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
14 december 2020
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Weg- en waterprofessionals

Over dit evenement

Zowel Nederland als Vlaanderen staan voor een grote opgave om hun infrastructuur op peil te houden en te verduurzamen, zowel door nieuwbouw als door vervangings- en renovatiewerkzaamheden: belangrijk voor de versteviging van onze gezamenlijke positie als gateway naar Europa. 

In Nederland is hiervoor de Bouwagenda ingericht, een strategisch netwerk dat inzet op de grote transitievraagstukken in de bouw- en infrasector. Ook Vlaanderen zet, naast grote investeringen in nieuwbouw (o.a. Oosterweel), in op een vervanging- en renovatie-aanpak.

De economische terugval als gevolg van de corona-crisis waarmee Vlaanderen en Nederland zijn geconfronteerd versterkte de roep om een actief stimulerings- en investeringsbeleid. Op de Vlaams-Nederlandse Top op 4 november jl. bevestigden de Vlaanderen en Nederland dat:  
"In het kader van het herstel uit de coronacrisis zetten de Vlaamse en Nederlandse regeringen in op extra investeringen, onder meer op het vlak van duurzame mobiliteit en infrastructuur. Dit biedt kansen voor publiek-private kennisuitwisseling op deze gebieden.”
                   
Deze netwerkbijeenkomst kan gezien worden als startpunt voor een meerjarige serie Vlaams-Nederlandse activiteiten, met als doel kennisuitwisseling, het delen van ‘best practices’, ervaringen en het bouwen van publiek-private netwerken aan weerszijden van de grens.

Programma

1. Opening                 
P.J. Kleiweg de Zwaan (Nederlandse Ambassadeur in België), Filip Boelaert (Secretaris Generaal Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Michèle Blom (Directeur-Generaal Rijkswaterstaat), Charlot van Stigt Thans (YouFacilitate)

2. De Staat van onze Infrastructuur 
Jenne van der Velde (Next Generation Infra) en Bram Leus (Vlaamse Waterweg)

3. Aanbestedingspraktijk
Joost Fijneman (CROW), Katrien van Rompay (Lantis), Gerben Turkstra (Consortium Sassevaart)
 
4. Wrap-up en vooruitblik
Geert Van Cappellen (Departement Mobiliteit en Openbare Werken), Anita Baas (De Bouwagenda/Rijkswaterstaat), Bert van der Lingen (Nederlands Consulaat-Generaal Antwerpen)