Water in de circulaire economie - Nieuwe grondstoffen

Introductie

Op donderdag 15 oktober organiseren we het zesde webinar in de reeks Water in de circulaire economie met als onderwerp: nieuwe grondstoffen.

Uit afvalwater kunnen grondstoffen teruggewonnen worden, met toepassingen voor onder andere bioplastics, papier en bouwstoffen voor asfalt en kunstmest. In dit webinar gaan we verder in op de mogelijkheden: wat kun je hier als waterbeheerder mee in je werk?

Locatie
Online, achter je pc
Evenementdatum
15 oktober 2020
Tijd
16.00 - 17.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Watersector

Over dit webinar

STOWA werkt samen met waterbeheerders en kennispartijen aan de ontwikkeling van toegepaste kennis voor waterbeheerders. In dit webinar brengen ze drie experts samen om jou te inspireren. 

  • Leon Korving (Waterschap Brabantse Delta): mogelijkheden en uitdagingen van bioplastics uit afvalwater;
  • Niels van Stralen (Chaincraft): vetzuren en Kaumera in de circulaire economie
  • Ronny Theune (Aquaminerals): van afval naar producten in de drink- en afvalwaterketen, lessons learned.

Onderwerpen

Energie en Grondstoffen Fabriek

Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, zijn de waterschappen tot een nieuw, uniek concept gekomen: de Energie- en Grondstoffenfabriek. Een combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. Van de teruggewonnen grondstoffen kunnen diverse producten worden gemaakt, zoals bioplastics, papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest.' AquaMinerals ondersteunt de waterschappen bij het vermarkten van deze nieuwe grondstoffen.

Grondstoffen voor bioplastics

Onlangs zetten vijf waterschappen, slibverwerker HVC en Paques hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een demo-installatie die PHA gaat terugwinnen uit zuiveringsslib. PHA is de grondstof voor bioplastics. De installatie is een veelbelovende nieuwe stap op weg naar circulaire waterschappen.

Kaumera

Tijdens de ontwikkeling van Nereda is gebleken dat korrelslib hoge gehaltes winbare polysaccharides bevat. Deze polysaccharides, Kaumera genoemd, zijn sterk gelvormend en waterdragend en kunnen worden toegepast in onder meer de landbouw en in de textiel- en papierbranche. Met het betrokken consortium worden twee extractie installaties gerealiseerd en wordt vol op ingezet op business development.

Experts

Leon Korving
Leon Korving
Waterschap Brabantse Delta
Projectleider
Niels van Stralen
Niels van Stralen
Chaincraft
Ronny Theune
Ronny Theune
AquaMinerals
Commercieel operationeel manager

Samenwerkingspartners

Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Aqua Minerals
Energie en Grondstoffen Fabriek
KWR Watercycle research institute
STOWA
Platform WOW
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar introductie Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nutriënten, waardevolle grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Energie uit water
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Industrie als belangrijke ketenpartner
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nieuwe grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Water in de circulaire economie - Governance en gedrag
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Vooruitkijken Water in de circulaire economie