Droogte-event van de Unie van Waterschappen

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
24 september 2020
Tijd
12.30 - 14.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Bestuurders van waterschappen en voor het brede netwerk van samenwerkingspartners van onder meer het Rijk, gemeenten, provincies en drinkwaterbedrijven.

De Unie van Waterschappen organiseert op donderdagmiddag 24 september het online Droogte-event. 

Aanleiding

Beken die droog vielen, beregeningsverboden, zeldzame vissoorten die moeten worden gered en negatieve zwemadviezen vanwege een verslechterende waterkwaliteit waren aan de orde van de dag deze zomer. Extreem droge zomers maken dat de zorg voor voldoende water van een goede kwaliteit steeds vaker onder druk staat. Voldoende zoet water is geen vanzelfsprekendheid meer in onze delta. Het beschikbare water beter opslaan en het vervolgens verdelen is dé grote uitdaging waar de waterschappen en hun partners de komende jaren voor staan. 

Tijdens het online droogte-event van de Unie van Waterschappen wordt dit thema besproken met studiogasten Kees-Jan de Vet (dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta), Tanja Klip (dijkgraaf van waterschap Vallei en Veluwe), Jeroen Haan (dijkgraaf van hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) en Michèle Blom (directeur-generaal van Rijkswaterstaat). Ook komen verschillende andere vertegenwoordigers vanuit landbouw, natuur, stad, drinkwatersector en minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan het woord. Deelnemers kunnen daarnaast interactief deelnemen door vragen aan de studiogasten te stellen. 

Aanmelden

Je kunt je hier aanmelden

Het doel

Het doel van de bijeenkomst is het vooruitkijken naar de oplossingen om Nederland weerbaarder te maken tegen de droogte.