Online kennissessie stand van zaken Innovatieve Stalen Brugdekken

Op woensdag 8 juli organiseren we samen met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen en TNO een online kennissessie over Innovatieve Stalen Brugdekken (ISB). In dit webinar delen we de stand van zaken van het ISB traject. Daarnaast geven we een beeld van de technische en organisatorische ontwikkelingen, waaronder de kennis en ervaringen als opdrachtgevers.

Locatie
Online, achter je pc
Evenementdatum
8 juli 2020
Tijd
10.30 - 12.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Brugbeheerders, kennisinstellingen en ingenieursbureaus, overige marktpartijen die betrokken zijn bij de bouw, renovatie en onderhoud van bruggen

Gezamenlijk opdrachtgeverschap voor innovatieve alternatieven

In de zomer van 2018 committeerden verschillende partijen binnen de GWW zich gezamenlijk en vol enthousiasme aan het uitwerken van de mogelijkheden van ISB. De ontwikkeling van innovatieve alternatieven raken meerdere ambities die we met elkaar hebben in Nederland: klimaatdoelstellingen, circulair bouwen en de enorme vervangingsopgave van onze bruggen. Vanuit de wegbeheerders Rijkswaterstaat en de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Groningen ontstond een gezamenlijk opdrachtgeverschap.

Sprekers

  • Stefan Knapen, senior adviseur Beweegbare Kunstwerken bij de provincie Zuid-Holland, is de voorzitter van dit webinar. Hij zal het gesprek op een dynamische manier begeleiden.
  • Jan Hiddingh, senior projectleider bij de provincie Groningen, is al vanaf het begin betrokken bij het ISB traject. Hij zal zijn ervaringen over dit traject delen vanuit technisch én organisatorisch oogpunt. Tevens zal hij dieper in gaan op de aanleiding, stand van zaken en toekomst van dit traject.
  • Dr ir. Adri Vervuurt, specialist constructieve veiligheid, is vanuit TNO betrokken bij het ISB traject. Hij leidt het wetenschappelijk onderzoek naar het effect van wielprenten op de vermoeiing van brugdekken. Adri zal de ondervindingen van dit onderzoek presenteren en deelnemen in de discussie.

Wanneer mag je dit webinar niet missen?

  • Als je je bezig houdt met bruggen;
  • Als je ambieert om met meerdere opdrachtgevers een (innovatie-) traject op te zetten;
  • Als je nieuwsgierig bent wat de stand van zaken is van het ISB traject en wat de beoogde vervolgstappen zijn;
  • Als je wilt meedenken over de mogelijkheden van ISB of in ieder geval op de hoogte wilt zijn en blijven.

Waar willen we samen naartoe?

  • Dat de doelgroep (meer) op de hoogte is van de ontwikkelingen in het ISB traject
  • Dat de doelgroep meer inzicht krijgt in de noodzaak van het ISB traject
  • Dat we gezamenlijk meer samenwerking binnen de GWW opzoeken om zo de ambities sneller en efficiënter te verwezenlijken