Webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte

Introductie

Op donderdag 25 juni organiseren we het derde webinar in de reeks Water in de circulaire economie. Voldoende zoet water voor alle gebruikers en functies: in Nederland wordt het een steeds grotere uitdaging. Hoe kan hergebruik van water bijdragen aan een robuuster zoetwatersysteem? Dit wordt besproken tijdens dit webinar.

Praktische informatie

Locatie
Zoom
Evenementdatum
25 juni 2020
Tijd
16.00 - 17.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Watersector
Contactpersoon
Ronald Wielinga
Ronald Wielinga
Verbinder

Over dit webinar

Een van de opties die steeds vaker naar voren komt is hergebruik van restwaterstromen, waaronder water uit de rioolwaterzuivering

De droge zomers van de afgelopen jaren maken helder voor welke opgave waar we staan: we moeten toe naar een (grond)waterbeheer waarbij verschillende bronnen van water (neerslag, oppervlaktewater, grondwater) efficiënt en verantwoord worden benut en grondwater actief wordt aangevuld, zodat perioden van droogte zijn te overbruggen. Lokaal en regionaal wordt volop gewerkt aan zelfvoorziening en aan het zo efficiënt mogelijk gebruiken van het beschikbare zoetwater. Maar om de zoetwatervoorziening op de langere termijn op peil te houden, zullen we ook buiten de gebaande paden moeten durven treden, zoals onder meer geagendeerd door de Beleidstafel Droogte. Watervragers en aanbieders kunnen zich meer met elkaar verbinden, in plaats van apart te zoeken naar een oplossing voor zoetwaterbeschikbaarheid. Samenwerking is cruciaal.

Een van de opties die steeds vaker naar voren komt is hergebruik van restwaterstromen, waaronder water uit de rioolwaterzuivering. Door restwaterstromen vergaand te zuiveren kunnen nieuwe verbindingen van waterstromen tussen sectoren worden gemaakt, kan het beschikbare water beter worden benut en kan zo een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van de druk op het grondwater. Maar wat zijn de kansen en de risico’s om hergebruik ook verantwoord toe te passen?

In het webinar bespreken Ruud Bartholomeus van KWR Water en Jan-Willem Mulder van Evides deze thematiek, samen met onze gespreksleider voor deze serie: Hans Etman.

Wanneer mag je dit college niet missen? 

  • Als je geïnteresseerd bent in maatregelen die een bijdragen kunnen leveren aan het verkleinen van de disbalans in watervraag en wateraanbod.
  • Als je wilt weten welke kennis nodig is voor verantwoord waterhergebruik, waaronder welke kansen en risico's afgewogen moeten worden. 
  • Als je meer wilt weten over waterzuiveringen zoals de Waterfabriek.

Sprekers

Jan-Willem Mulder
Jan-Willem Mulder
Evides
Manager process & technology
Ruud Bartholomeus
Ruud Bartholomeus
KWR Watercycle research institute
Principal scientist

Organisatoren

Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Aqua Minerals
Energie en Grondstoffen Fabriek
KWR Watercycle research institute
STOWA
Platform WOW
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar introductie Water in de circulaire economie
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nutriënten, waardevolle grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Hergebruik van Water, oplossing voor droogte
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Energie uit water
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Industrie als belangrijke ketenpartner
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Nieuwe grondstoffen
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Water in de circulaire economie - Governance en gedrag
Water in de circulaire economie
Terugkijken: webinar Vooruitkijken Water in de circulaire economie