Open college: Smart Mobility in een wereld die op zijn kop staat

Op vrijdag 12 juni geeft Serge van Dam, topadviseur bij Rijkswaterstaat, een online college over Smart Mobility in een wereld die op zijn kop staat. Smart mobility geeft kijk op een andere toekomst die door diverse wegbeheerders de laatste jaren al in min of meerdere mate is verkend en omarmd. Beleidsdoelen zijn vastgesteld en initiatieven in gang gezet. En toen werd het 12 maart …

Samen met gespreksleider Erik Wegh gaat Serge met de deelnemers in gesprek over consequenties van ingezet beleid, bruikbare technologieën en de acceptatie door de mens. En de impact van de coronacrisis hierop.

Locatie
Online, achter je pc
Evenementdatum
12 juni 2020
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders en beleidsmakers

Innovaties Verkeer en Mobiliteit

In dit college geven we een zo compleet mogelijk overzicht van de elementen die komen kijken bij innovaties binnen de sector Verkeer en Mobiliteit. In het college worden deelnemers hierin meegenomen aan de hand van de 5 belangrijkste elementen:

  • de realiteit van buiten
  • technologie
  • mensen
  • data
  • infrastructuur

Onderdeel van de realiteit is de ook de huidige corona crisis en de betekenis op de innovatie en beleidsdoelen voor de sector.

Waarom wegbeheerders en beleidsmakers dit open college niet mogen missen

  • Je bent op de hoogte van de elementen die in belangrijke mate de basis vormen voor de implementatie en acceptatie van nieuwe concepten en benaderingen;
  • strategie op zowel nationaal als Europees niveau;
  • de gevolgen van de huidige corona crisis op de ingezette beleidsstrategieën en initiatieven;
  • de rol van Human factors;
  • de essentiële rol van data bij innovaties.

Alvast inlezen

OVV rapport: Wie stuurt? Verkeersveiligheid en automatisering in het wegverkeer

Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug