Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

Op vrijdag 19 juni geeft Ineke Meijer van AT Osborne opnieuw het open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata. Het college wordt nu in de vorm van een webinar gegeven. 

Locatie
online, via je pc
Evenementdatum
16 juni 2020
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders

Aanleiding

In Nederland is afgesproken dat eind 2023 alle wegbeheerders Mobiliteitsdata leveren. Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave. Ineke vertelt in het college wat dit betekent voor de sector Verkeer & Mobiliteit en welke consequenties dit heeft voor wegbeheerders. Ook gaat zij in op voorbeelden uit de praktijk en geeft ze inzicht in het belang van data in het mobiliteitsdomein. Ze bekijkt de huidige stand van zaken, de doelstellingen voor komende tijd en wat dit betekent voor de wegbeheerdersorganisaties.

De informatiemaatschappij en het mobiliteitsdomein 

We komen uit een wereld waar alles fysiek geregeld was en mensen op hun eigen directe waarneming van die fysieke werkelijkheid afgingen. Inmiddels leven we in een informatiemaatschappij waar iedereen altijd en overal gebruik maakt van online informatie. Die ontwikkeling is ook terug te zien in het mobiliteitsdomein, met tal van voorbeelden: van real-time navigatie tot multimodale reisassistenten en MaaS diensten, van adaptive cruise control tot zelfrijdende voertuigen. Het zelf produceren, delen, maar ook verwerven van goede data door overheden is in de context van deze ontwikkelingen noodzakelijk geworden om het publieke domein optimaal te laten benutten en eigen doelen en taken van overheden goed uit te voeren.

De Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

In het BO MIRT (bestuurlijk overleg) hebben Rijk en regio’s afspraken gemaakt om eind 2023 in heel Nederland de mobiliteitsdata structureel goed op orde te hebben en houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan data over de actuele maximum snelheden, wegwerkzaamheden, iVRI data, locatie en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen data voor de logistieke sector (venstertijden, milieuzones, inrijbeperkingen etc), maar ook het borgen van privacy en security. Voor overheden betekent dit een meerjarig transitieproces waarbij data als “nieuwe modaliteit” organisatorisch ingebed wordt in de kerntaken van de overheid.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de brochure Digitalisering Overheden.

Ineke Meijer

Over Ineke Meijer

Ineke Meijer is managing consultant bij AT Osborne en is vanuit het ministerie van I&W de trekker van Digitalisering Overheden. Vanuit die rol zorgt ze voor landelijke afstemming en een gecoördineerde aanpak met de verschillende regio’s.

Alle colleges op een rij 

In 2019-2020 organiseerde Platform WOW samen met Provincie Overijssel een reeks open colleges Smart Mobility, in het kader van het opleidingsprogramma Slimme en Groene Mobiliteit. Wegens grote interesse bieden we een vervolg, maar nu online, aan in de periode van 15 mei tot en met 3 juli 2020. Het totaaloverzicht van alle komende colleges vind je in dit nieuwsbericht. 

Terugkijken college Smart Mobility - Investeringstijdslijn voor verkeersmanagement assets
Terugkijken college Smart Mobility - Aanpassen fysieke infrastructuur voor slimme auto’s
Terugkijken college Smart Mobility - Zero-emissie OV en Smart Mobility, mogelijke oplossingen na corona
Terugkijken college Smart mobility in een wereld die op zijn kop staat
Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug
Terugkijken: open college Talking Traffic
Kijk het open college Minder Hinder bij werkzaamheden in de reeks Smart Mobility terug