Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

Introductie

In Nederland is afgesproken dat eind 2023 alle wegbeheerders Mobiliteitsdata leveren. Dat is een flinke en vooral organisatorische opgave. Op vrijdag 14 februari vertellen Ineke Meijer van AT Osborne en Simone Schiebergen van Provincie Noord-Brabant in een open college wat dit betekent voor de sector Verkeer & Mobiliteit en welke consequenties dit heeft voor wegbeheerders. 

Tijdens het college gaan Ineke en Simone in op voorbeelden uit de praktijk en geven ze inzicht in het belang van data in het mobiliteitsdomein. Ze bekijken de huidige stand van zaken, de doelstellingen voor komende tijd en wat dit betekent voor de wegbeheerdersorganisaties.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
14 februari 2020
Tijd
13.00 - 15.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders

Over dit evenement

De informatiemaatschappij en het mobiliteitsdomein 

We komen uit een wereld waar alles fysiek geregeld was en mensen op hun eigen directe waarneming van die fysieke werkelijkheid afgingen. Inmiddels leven we in een informatiemaatschappij waar iedereen altijd en overal gebruik maakt van online informatie. Die ontwikkeling is ook terug te zien in het mobiliteitsdomein, met tal van voorbeelden: van real-time navigatie tot multimodale reisassistenten en MaaS diensten, van adaptive cruise control tot zelfrijdende voertuigen. Het zelf produceren, delen, maar ook verwerven van goede data door overheden is in de context van deze ontwikkelingen noodzakelijk geworden om het publieke domein optimaal te laten benutten en eigen doelen en taken van overheden goed uit te voeren.

De Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata

In het BO MIRT (bestuurlijk overleg) hebben Rijk en regio’s afspraken gemaakt om eind 2023 in heel Nederland de mobiliteitsdata structureel goed op orde te hebben en houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan data over de actuele maximum snelheden, wegwerkzaamheden, iVRI data, locatie en beschikbaarheid van parkeervoorzieningen data voor de logistieke sector (venstertijden, milieuzones, inrijbeperkingen etc), maar ook het borgen van privacy en security. Voor overheden betekent dit een meerjarig transitieproces waarbij data als “nieuwe modaliteit” organisatorisch ingebed wordt in de kerntaken van de overheid.

Meer informatie over dit onderwerp vind je in de brochure Digitalisering Overheden.

Sprekers

Ineke Meijer
Ineke Meijer
AT Osborne
Managing consultant and project manager

Organisatoren

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?