Open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren

Introductie

Op vrijdag 31 januari geeft Marcel Westerman van het Ministerie van I&W een open college over de publiek-private samenwerking Talking Traffic. Talking Traffic is een initiatief om publiek en privaat meer te laten samenwerken. Marcel Westerman neemt ons mee in hoe dit werkt, welke resultaten er geboekt zijn en hoe barrières zijn geslecht.

Praktische informatie

Locatie
CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
Evenementdatum
31 januari 2020
Tijd
13.00 - 16.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders werkzaam bij de overheid

Sprekers

Marcel Westerman
Marcel Westerman
Ministerie van I&W

Organisatoren

Platform WOW
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?