Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld

Introductie

Op vrijdag 29 november geeft Wouter Schijns, Verkeerskundig medewerker bij de gemeente Den Haag, een open college over Smart Mobility. Hij behandelt het onderwerp nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld.

Praktische informatie

Locatie
CROW in Utrecht, Jaarbeursplein 22
Evenementdatum
29 november 2019
Tijd
13.00 - 16.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders bij de overheid

Over dit evenement

Er staat de sector Verkeer en Mobiliteit steeds meer mobiliteitsdata ter beschikking. In belangrijke mate ingegeven door de informatietechnologie. Dit geeft allerlei nieuwe toepassingsmogelijkheden voor wegbeheerders. In dit college worden we meegenomen welke toepassingsmogelijkheden de gemeente Den Haag toepast

  • Waar zet je welke databron voor in?
  • Welke databronnen staan een wegbeheerder ter beschikking?
  • Welke inwin techniek is hiervoor bruikbaar en inzetbaar?

Wegbeheerders bij de overheid zijn van harte welkom om zich hiervoor aan te melden.

Opleidingsprogramma Slimme en Groene mobiliteit

Het college is onderdeel van een opleidingsprogramma over Slimme en Groene Mobiliteit, dat de provincie Overijssel samen met Platform WOW en het Landelijk Verkeersmanagementberaad heeft opgezet. In het programma worden werkzoekenden in drie maanden 'bijgepraat' over de belangrijkste smart mobility thema's, om vervolgens het geleerde in de praktijk te brengen bij een werkervaringsplaats.

Kennis opfrissen en praktijkervaring delen

Jouw aanwezigheid bij deze colleges als ervaren wegbeheerder snijdt aan twee kanten. Het is de ideale gelegenheid om je kennis op te frissen over de nieuwste ontwikkelingen in je vakgebied. Daarnaast kun je vanuit jouw praktijkervaring waardevolle vragen stellen en voorbeelden aandragen.

Spreker

Wouter Schijns
Wouter Schijns
Gemeente Den Haag
Verkeerskundige
Smart Mobility
Terugblik college Smart mobility - Hoe organiseer je verkeersplannen rond evenementen slim?
Smart Mobility
Terugblik Open college: Smart mobility - Nieuwe data-inwintechnieken binnen de verkeerskundige wereld
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Steeds meer data beschikbaar. Hoe ga je er wijs mee om?
Smart Mobility
Terugblik Open college Minder Hinder bij werkzaamheden
Smart Mobility
Terugblik open college Smart mobility - Talking traffic: hoe Nederlandse overheden en bedrijfsleven samen het dagelijks verkeer verbeteren
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata
Smart Mobility
Terugblik Open college Smart mobility - Verkeerskundige dilemma's rondom iVRI's
Smart Mobility
Terugkijken Open college 'Is onze laadinfrastructuur klaar voor elektrisch rijden?'
Terugkijken Open college Smart Mobility Hoe organiseer je smart mobility in overheidsland?