Workshop WOW-dag 2017: Veiligheid bediening kunstwerken

Introductie

Een incident met dodelijke afloop bij de bediening van een kunstwerk in 2015 (de Den Uylbrug in Zaandam) was aanleiding voor een onderzoek door de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Uit het onderzoek kwam onder meer naar voren dat aandacht nodig is voor integrale benadering van veiligheid van zowel techniek als Human Factors. Daarnaast kwam uit het onderzoek naar voren dat een vergelijkbaar ongeval ook elders zou kunnen plaatsvinden.

Dit was het startschot van de WOW-klankbordgroep voor de vervolgstappen veilig bedienen kunstwerken. Doel van deze groep is kennis en ervaring rondom de bediening van kunstwerken met elkaar delen en inventariseren in hoeverre hierin rekening wordt gehouden met de menselijke factor, zodat voor een brugbeheerder duidelijk wordt wat hij kan doen om de veiligheid bij bediening kunstwerken te verbeteren. 

Praktische informatie

Locatie
De Doelen, Rotterdam
Evenementdatum
5 oktober 2017
Tijd
9.00 - 17.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
(vaar)weg- en waterbeheerders werkzaam bij overheid

Sprekers

Ellen van der Knaap

Provincie Zuid-Holland

Programmamanager Dynamisch Verkeersmanagement

Ellen van der Knaap

Thido Arts

Rijkswaterstaat

Adviseur Integraal Veiligheidsmanagement VWM

Thido Arts