Uit ons netwerk: Slimme autos op toekomstbestendige provinciale wegen

Introductie

Het Kennisplatform CROW organiseert op donderdag 17 december een online bijeenkomst over Advanced driver-assistance systems (ADAS). Wat moet je als wegbeheerder weten over ADAS? Wat de laatste ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld? De effecten voor de weginrichting? Wat je handelingsperspectieven zijn als wegbeheerder vanuit Rijk, provincie, gemeente, waterschap? Per wegbeheerder (Rijk, provincie, gemeente, waterschap) wordt er ingegaan op wat ADAS precies betekent voor de weginfra, en een doorkijk naar de toekomst.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
17 december 2020
Tijd
14.00 - 16.00 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Wegbeheerders van het Rijk, provincie, gemeente, waterschap

Programma

  1. Landelijk beleid ADAS (door Nina Schaap - Ministerie IenW)
  2. Wat is ADAS en waar staan we nu? (door Michel Kosters - Ministerie  IenW)
  3. Effecten op de weg (door Peter Morsink - RHDHV)
  4. Toekomstige ontwikkeling en beheer (door Alex Smienk – LVMB en Marco van Burgsteden - CROW)

Sprekers

Nina Schaap

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Senior beleidsmedewerker

Nina Schaap

Peter Morsink

Royal HaskoningDHV

Senior Adviseur slimme mobiliteit en verkeersveiligheid

Peter Morsink

Alex Smienk

Provincie Overijssel

Adviseur - projectleider verkeersmanagement

Alex Smienk

Marco van Burgsteden

CROW

Projectmanager

Marco van Burgsteden

Samenwerkingspartners

Logo Kennisplatform CROW