SlimCirculair: duurzame innovatiedag voor opdrachtgevers

Introductie

LET OP: Dit evenement is verplaatst van donderdag 21 april naar donderdag 12 mei. Als je je had ingeschreven voor 21 april, moet je je inschrijving voor 12 mei opnieuw bevestigen via de aanmeldknop.

In de grond- weg en waterbouw zijn er heel wat marktrijpe innovaties die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de klimaatdoelen voor 2030/2050. Om echt verder te komen, hebben ze vaak nét dat laatste zetje nodig: een daadwerkelijke toepassing in een project. De praktijk leert dat het lastig is om bij zo'n project binnen te komen: bij opdrachtgevers ontbreekt vaak tijd, kennis en ervaring om dit soort vernieuwingen een kans te geven.

Op donderdag 12 mei organiseren we daarom samen met BouwCirculair de Duurzame Innovatiedag. Tijdens deze bijeenkomst brengen we marktpartijen met een kansrijke duurzame innovatie èn opdrachtgevers bij elkaar. 32 bedrijven en startups krijgen de gelegenheid om hun innovatie te pitchen en er is ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen en samenwerkingskansen te onderzoeken. We richten ons in de bijeenkomst op overheden, maar marktpartijen zijn ook welkom om de dag te bezoeken.

Praktische informatie

Locatie
ZZIIN, Centraal station Den Haag
Evenementdatum
12 mei 2022
Tijd
10:00 - 16:00 uur
Kosten
geen
Doelgroep
Opdrachtgevers in de GWW: constructeurs, asfaltdeskundigen, inkopers, werkvoorbereiders, bestekschrijvers, projectleiders, wegbeheerders. Marktpartijen zijn ook welkom.

Programma

De pitches zijn verdeeld over de thema’s beton, asfalt, groen, verlichting, emissie, digitaal, straatmeubilair en contract. Tijdens de verschillende rondes, twee in de ochtend en twee in de middag, woon je 24 pitches bij.

09:30 uur
Inloop
10:00 uur
Welkom
10:10 uur
Ronde 1 en 2 met in elke ronde 6 pitches
12:30 uur
Lunch
13:30 uur
Ronde 3 en 4 met in elke ronde 6 pitches
15:55 uur
Afsluiting
16:00 uur
Einde

Pitches (klik op het onderwerp om open te klappen)

Asfalt

Onder andere:

 • Vrijgekomen dakbitumen omzetten tot een hoogwaardige en schone circulaire bouwstof voor asfalt
 • CHAPLIN: ketensamenwerking voor biobased, CO2-reducerend asfalt
 • ADAPT: inzicht in de staat van wegen en wegmeubilair met een bijbehorend onderhoudsadvies
Beton

Onder andere:

 • Buffertrottoir: circulaire betontegels met krattensysteem van gerecycled plastic

 • Permanente CO2-opslag in betongranulaat

 • Beaumix als NV-Bouwstof (zandvervanger in de GWW sector)

 • 4U-betontegel met 1,5 kg minder materiaal en tot 10% CO2-reductie

Contract

Onder andere:

 • Omgevingsregister ontsluit informatie over objecten, toegepast in onze leefomgeving
 • Rapid Impact Contracting op basis van partnerschap, ervaring en deskundigheid
 • Bouwteam en circulariteit
 • EMVI systematiek op basis van MKI in beton en asfalt
Digitaal

Onder andere:

 • Matchen van vraag en aanbod van vrijkomende materialen
 • Steenslagherkenning asfaltdeklagen
 • Variantenstudies in het ontwerp op basis van MKI
Emissie

Onder andere:

 • Aggregaat voor stroom en het laden van elektrisch materieel met biogas
Groen

Onder andere:

 • Eco2Shield, grasmaaien langs en rondom objecten te vereenvoudigen
Licht

Onder andere:

 • Closing the loop voor lichtmasten

 • Energiezuinige oplossingen, zoals LED- en dynamisch bestuurbare, dimbare straatverlichting

 • Straatverlichting op plekken zonder elektriciteitsnetwerk.

   

Straatmeubilair
 • Hennep / bamboe verkeersborden
 • Biocomposiet verkeersborden gemaakt van lokale reststromen
 • Straatmeubilair van gerecycled plastic
 • Bamboe, het duurzame alternatief (voor buitenbank en brugdek)

Doel van de Duurzame Innovatiedag

 • ketenpartners informeren opdrachtgevers over de stand der techniek;
 • vraag en aanbod van duurzame infraproducten bij elkaar brengen;
 • startups/bedrijven lichten hun innovatie of vernieuwing toe die marktrijp is om breed te worden toegepast;
 • direct contact tussen pitchers en opdrachtgevers
 • onderzoeken of er samenwerking kan komen tussen vraag en aanbod

Wanneer moet je meedoen aan deze dag?

 • Als je in één dag op de hoogte wil worden gebracht van belangrijke duurzame innovaties.
 • Als je ketenpartners wilt ontmoeten.
 • Als je innovaties een kans wil geven en wil toepassen in een project.
 • Als je een bijdrage wil leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Contactpersonen voor deze dag

Martin Damman
Martin Damman
BouwCirculair
Ketenregisseur
Willem de Kock
Willem de Kock
Platform WOW
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Toelichting thema's

 • Beton met CO2-arme bindmiddelen
 • Nieuwe contractvormen voor meer circulariteit
 • Digitale oplossingen gericht op hergebruik
 • Straatmeubilair in duurzame varianten
 • Asfalt met minder CO2-emissie
 • Zero emissie op de bouwplaats
 • Groene reststromen terug in de keten
 • Energie besparing voor openbare verlichting

Kennismarkt

Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om zich te presenteren aan de bezoekers tijdens de inloop en pauzes. Dat kan door deel te nemen aan de kennismarkt. Je krijgt dan de mogelijkheid op je product, visie of kennis te exposeren (met ruimte voor een rollup banner en statafel). Hiervoor betaal je een vergoeding van 500 euro excl. btw. Meld je aan via info@bouwcirculair.nl.

Samenwerkingspartners