Projectbezoek Groningen NKWK-KBS Klimaatbestendige stad

Online projectbezoek Groningen

Link om in te loggen

Je kunt via deze link deelnemen aan het projectbezoek: https://eventcam.eu/euvelgunne/

Achtergrond

Klimaatverandering noopt ook op bedrijventerreinen tot aanpassingen in de stedelijke waterhuishouding. Maar hoe doe je dat op een manier waarbij er een zo hoog mogelijk meerwaarde ontstaat? Wat is er mogelijk en wat betekent dat voor de huidige en toekomstige bedrijventerreinen? Hoe kunnen we regenwater gebruiken en wat betekent dat voor het toekomstige stedelijke beleid?

Het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat werkt binnen de onderzoekslijn Klimaatbestendige stad aan kennisontwikkeling en kennisdeling, gericht op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
30 maart 2021
Tijd
14.30-16.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Professionals die werken aan klimaatadaptatie vraagstukken
Contactpersoon WOW
Tijn Bartelings
Tijn Bartelings
Trainee

Programma

  • Panelgesprek met Nico Borgman (parkmanager bedrijventerrein Zuid Oost – lid projectgroep), Anne Helbig (beleidsmedwerker gemeente Groningen – voorzitter projectgroep en mede initiatiefnemer van het project) en Jochem Bruggeman (operations manager Perkin Elmer – bedrijf waar als eerste maatregelen zijn genomen).
  • Presentaties van Dries Jansma (gemeente Groningen), Carl Peter Goossen (Bouwnext) en Ingeborg Swart (Stadsecoloog van Nijmegen) over het belang van de te bereiken doelen op klimaatgebied.
  • Pitches van Machiel Bouwer (directeur verfhandel Olijnslager), Mireille Martens (Hogeschool Zeeland), Jochem Bruggeman (PerkinElmer), Johan Bel (Mijn Waterfabriek), Emiel Galetzka (Waterschap Huzne en Aa’s), Eddy Simmeren (directeur Salomons Metalen) en Tamara Ekamper (beleidsmedewerker Groen gemeente Groningen) over de genomen maatregelen rondom klimaatadaptatie en de effecten.
  • Ter afsluiting van het webinar pitches van Thomas Braaksma (Sweco), Thuy Do (gemeente Rotterdam), Klaas Hoomans over het klimaatbestendig maken van stedelijk gebied en Robbert Snep (onderzoeker Wageningen Environmental Research) over de kennisvragen die hier spelen.

Samenwerkingspartners

NKWK Klimaatbestendige Stad
Gemeente Groningen
Waterschap Noorderzijlvest
Waterschap Hunze en Aa's