Kennissessie Het aanleggen en beheren van duurzame oevers

Over deze sessie

Hoe zorgen we samen, als beheerders van onze wateren en vaarwegen, voor duurzame, natuurlijkvriendelijke en daarmee toekomstbestendige oevers? We hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om oevers aan te leggen en te beheren met inachtneming van de ecologie die zich rond deze infrastructurele paden bevindt. 

Duurzame en natuurlijkvriendelijke oevers zijn de toekomst. Beter voor het milieu, de biodiversiteit en niet duurder dan conventioneel aangelegde oevers. Om steeds meer oevers op deze wijze aan te leggen en te beheren is kennisdelen en samenwerken op dit thema essentieel. Ook over de organisaties heen.

Daarom organiseert Platform WOW op dinsdag 18 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur opnieuw een online samenkomst tussen waterbeheerders. De provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en de TU Delft zijn te gast om ons mee te nemen in hun leerervaringen:

  1. Het Oeverprogramma van de provincie Noord-Holland door Jelte Loggen, programmamanager Bodem & Groen en Quirijn Huiskes, projectmanager Bodem en Groen
  2. Verruiming van de Twentekanalen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers: welke keuzes zijn gemaakt en wat zijn de leer ervaringen voor anderen? Door Sergé Bogaerts, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat
  3. Proef met o.a. oeverplanten in de Innovatieproeftuin van de Diergaarde Blijdorp door Lindsey Schwidder, Project manager water bij Innovation & Impact Centre TU Delft

Schrijf je in voor deze online sessie waarin we de hamvraag ‘Hoe zorgen we samen voor duurzamer en toekomstbestendig aanleg en beheer van onze oevers?’ op tafel leggen.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
18 januari 2022
Tijd
15.00 - 16.30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Waterbeheerders, gemeenten, Rijkswaterstaat en provincies
Contactpersoon WOW
Willem de Kock
Projectleider Kennisdeling en Samenwerking

Betrokken projecten

  • Het Oeverprogramma van de provincie Noord-Holland

Duurzaam, natuurvriendelijk en met 80% minder milieukosten. Dat is hoe de provincie Noord-Holland oeverprojecten aanpakt. Met kernwoorden als proberen, doorzetten, transparantie en vertrouwen. De komende 6-8 jaar gaat het om circa 20 oevers. Programmamanager Jelte Loggen en projectmanager Quirijn Huiskes vertellen hoe de meerjarige samenwerking met de aannemer tot stand kwam. En zij vertellen hoe zij met hun programmatische aanpak hun ambities willen halen. Zo lopen de provincie en aannemer in een gezamenlijk bouwteam de voorbereidings- en ontwerpfase door en wordt er gewerkt met open boeken. Kennis en ervaringen worden meegenomen naar volgende oevertrajecten. En er is nadrukkelijk ruimte voor experimenteren en innoveren. Dit heeft al geleid tot meerdere innovatieve oplossingen voor het verminderen van uitstoot, die zij graag met jullie delen. Zo realiseren zij gezamenlijk met de aannemer de duurzaamheidsambities: aan het einde van het programma structureel 80% minder materiaal- en energieverbruik bij een oeverproject.

  • Verruiming van de Twentekanalen en de aanleg van natuurvriendelijke oevers: welke keuzes zijn gemaakt en wat zijn de leer ervaringen voor anderen? 

Sergé Bogaerts, adviseur ecologie bij Rijkswaterstaat, vertelt over de natuurlijkvriendelijke maatregelen (naast oevers ook Fauna Uittreed Plaatsen en omvorming van vervallen zwaaikommen) bij de verruiming van de Twentekanalen. De grootste verandering komt bij het natuurgebied Kristalbad, tussen Enschede en Hengelo. Daar worden er aan beide kanten van het kanaal 500 meter aan natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd. In totaal wordt er twaalf kilometer aan natuurlijkvriendelijke oevers aangelegd. Was dit vanzelfsprekend onderdeel van het project? Sergé neemt ons mee in de wereld van keuzes en afwegingen van aanleg en beheren én de samenwerking met de betrokken partijen.

  • Proef met o.a. oeverplanten in de Innovatieproeftuin van de Diergaarde Blijdorp (Publiekswinnaar WOW prijs 2021)

De Diergaarde Blijdorp en de TU Delft werken sinds 2014 nauw samen in de proeftuin voor innovaties op gebied van water en klimaat. Studenten doen in de Diergaarde onderzoek naar onder andere waterkwaliteit, startups testen er hun vernieuwende ideeën en tegelijkertijd is het een mooi podium om de jaarlijkse 1,5 miljoen bezoekers te informeren over klimaatverandering, watergebruik en de nieuwe duurzame oplossingen in de stad of bij hen thuis. Momenteel wordt er gewerkt in de Grote Vijver aan een proef met o.a. drijvend groen in combinatie met oeverplanten die de waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit verbeteren. Dit wordt in samenwerking gedaan met de Gemeente Rotterdam en het Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard. Lindsey Schwidder, projectmanager Water bij Innovation & Impact Centre TU Delft, licht deze proef toe en gaat in op de samenwerking tussen de TU, gemeente en het Hoogheemraadschap.

Programma

15.00 uur
Opening door Platform WOW
15.05 uur
Jelte Loggen over het Oeverprogramma provincie Noord-Holland
15.25 uur
Sergé Bogaerts over het project Twentekanalen 
15.45 uur
Lindsey Schwidder over de proef in de Innovatieproeftuin van de Diergaarde Blijdorp
16.05 uur
Panelgesprek Jelte, Quirijn, Sergé en Lindsey op basis van input en vragen van de deelnemers 
16.20 uur
Afronden en ophalen behoefte verdiepende sessies per project
16.30 uur
Einde bijeenkomst

Sprekers

Jelte Loggen

Provincie Noord-Holland

Programmamanager

Quirijn Huiskes

Provincie Noord-Holland

Projectmanager Bodem en Groen

Sergé Bogaerts

Rijkswaterstaat

Adviseur omgeving en ecologie

Lindsey Schwidder

Delft University of Technology

Project Manager Water - Innovation & Impact Centre

Samenwerkingspartners