Brugdialoog: lange termijnplannen in de infra

Pythonbrug Amsterdam

Pythonbrug Amsterdam

Introductie

Op 27 januari voeren we de dialoog met elkaar over lange termijn-plannen in de infra. Want: we kijken als infrabeheerders steeds verder vooruit en daarbij zoeken we elkaar steeds vaker op.

Zo kennen we steeds meer gezamenlijke toekomstbeelden. Denk aan de zogeheten ‘transitiepaden’. Weg-, Dijk en Spoormaterieel, waarin Rijkswaterstaat en ProRail samenwerken met marktpartijen aan bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van schadelijke stoffen. Of het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud welke gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Het transitiepad ‘Wegverharding’ leidt (via een Buyer Group) uiteindelijk tot een gezamenlijke marktvisie en inkoopstrategie voor het structureel duurzaam inkopen van wegverhardingen.

De meerwaarde ontstaat door samen een lange termijnvisie te volgen. Een aantal ervaringsdeskundigen leidt deze brugdialoog in. Maar waar het gesprek vervolgens om draait is hoe jij hier een rol in speelt, er mee werkt en wat je daarvoor nodig hebt.

De inleiders:

  • Paul Waarts (Provincie Noord-Holland)
  • Maya Sule (Rijkswaterstaat)
  • Geert Jan van Oosterhout (DuraVermeer)
  • Gerhard Nijenhuis (IPV Delft)

Zoals altijd beginnen we de dialoog met een korte inleiding door de experts en gaan we daarna in kleine groepjes met elkaar in gesprek. Om 09.00 uur vindt de plenaire terugkoppeling plaats. We zien je graag verschijnen!

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
27 januari 2022
Tijd
08.00 - 09.15 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Deskundigen/professionals die inhoudelijk betrokken zijn bij het vraagstuk van het toekomstbestendig onderhouden en beheren van civiele kunstwerken in Nederland
Contactpersoon WOW
Romana Oosterbeek
Romana Oosterbeek
Eventmanager en communicatieadviseur

Inleiders

Paul Waarts
Paul Waarts
Provincie Noord-Holland
Coördinerend strategisch assetmanager/ plv. sectormanager
Maya Sule
Maya Sule
Rijkswaterstaat
Programmamanager Transitiepad Kunstwerken
Gerhard Nijenhuis
Gerhard Nijenhuis
IPV Delft
Ontwerper gespecialiseerd in het ontwerpen, engineeren en realiseren van infrastructuur, openbare ruimte en buitenproducten
Geert Jan Van Oosterhout
Geert Jan Van Oosterhout
Dura Vermeer
Programma Directeur Renovatie en Vervanging

Samenwerkingspartners