Bijeenkomst bedienen van bruggen; last van blinde vlekken?

Introductie

Het afgelopen jaar hebben beheerders grote stappen gezet om bediening van bruggen veiliger te maken. Belangrijke thema’s zijn opgepakt, zoals voorlichtingscampagnes voor weggebruikers, scenariotrainingen voor brugoperators en integrale veiligheidsanalyses van de bruggen. Maar blinde vlekken zijn er ook nog steeds. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de competentie-eisen voor brugoperators? Hoe gaan we verder met de cameraopstellingen? En hoe zorgen we ervoor dat we leren van onze fouten?

Over deze onderwerpen gaan weg met je in gesprek op onze themamiddag ‘Oog voor blinde vlekken.’ WOW en vhp human performance hebben hun krachten gebundeld voor een leerzame, inspirerende en energieke themamiddag.

Ons streven blijft: nul incidenten in 2020!

Praktische informatie

Locatie
Muntgebouw Utrecht
Evenementdatum
6 april 2017
Tijd
12:00 - 17:30 uur
Kosten
Geen
Doelgroep
Brugbeheerders (beleidsmakers, projectleiders en operationele functionarissen), brugontwerpers, engineers en uitvoerders en andere geïnteresseerden

Over dit evenement

Toelichting plenaire discussie competentieprofielen

Gemeente Zaanstad laat sinds kort de competenties van brugoperators testen door Human Company. Het uitgangspunt hierbij is dat een betere match tussen de competenties van de operator en de taken die van hem gevraagd worden een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid. Maar wie, wat en hoe wordt er precies getest? Wat voor waarde heeft de testuitslag? En wat kunnen we hier vervolgens mee? Hierover gaan Hans Kos (Gemeente Zaanstad) en Henk Groen (Human Company) graag met je in discussie.

Toelichting parallelle sessies

1. Integrale veiligheidsanalyse door Edwin van Velzen van KienIA
Is een brug veilig? Dit is een vraag met veel gezichten. De één denkt hierbij vooral aan de verkeersveiligheid voor wegverkeer en scheepvaart. Een ander denkt aan de rol van de brugwachter als schouwer van de situatie op de brug. In deze sessie worden deze en andere veiligheidsaspecten met elkaar onderzocht en in verband gebracht en gespiegeld aan een praktijkvoorbeeld van een integrale veiligheidsanalyse.

2. Workshop ontwikkeling aanmeld-app bruggen door Anne de Jager van Provincie Fryslân
Met de komst van centrale afstandsbediening van een groot aantal bruggen in Fryslân wordt niet iedere pleziervaarder meer ‘vanzelf door de brugwachter’ gezien. De vaarweggebruiker zal zich dan vaker moeten aanmelden. Dat kan in ieder geval via een fysieke knop bij de wachtplaats. Maar is dat nog wel van deze tijd en praktisch? Reden voor de provincie om een aanmeld-app te willen gaan ontwikkelen. Anne de Jager neemt je mee in het idee van de app en brainstormt met je over de functionaliteiten en technische uitdagingen. Ben je geïnteresseerd om samen met de Provincie Fryslân bij de ontwikkeling betrokken te zijn? Dan kun je hiervoor in deze workshop de basis leggen voor een samenwerking.

3. Nieuwe brugnormering door Chris Tettero van Rijkwaterstaat
Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de NEN normalisatie. Hoe zit deze in elkaar? De nieuwe brugnormering; welke zijn het en welke scope/focus hebben deze. Hoe passen nieuwe ontwikkelingen in deze normering? En hoe gaat het als als ontwikkelingen buiten de scope vallen. Als laatste komt aan bod hoe Rijkswaterstaat omgaat met de (brug)normering.

4. Scheepsongevallen registratie, waarom eigenlijk? door Dimitri van der Heiden van Rijkswaterstaat
Het registreren van scheepsongevallen wordt vaak gezien als een administratieve rompslomp voor de schipper, maar ook de vaarwegbeheerder. Waarom doen we dit eigenlijk? En wat gebeurt er met al die vastgelegde informatie? Krijg ik als vaarwegbeheerder ooit wat terug? In deze workshop wordt uitgelegd wat voor meerwaarde het registreren van scheepsongevallen heeft voor de vaarwegbeheerder en hoe waardevol de database is voor analyse. Ook krijg je een kijkje in wat er al beschikbaar en mogelijk is en wat de toekomst gaat brengen.

Programma

12.00 uur Inloop met lunch
13.00 uur

Plenair programma met discussies over:

  • Cameraplannen door Ellen van der Knaap en Tino van As van de provincie Zuid-Holland
  • Competentieprofielen door Hans Kos van de gemeente Zaanstad en Henk Groen van Human Company
14.15 uur 

Parallelle sessies ronde 1

In beide parallelle sessies is de inhoud gelijk. Je hebt keuze uit de volgende sessies:

  • Integrale veiligheidsanalyse door Edwin van Velzen van KienIA
  • Workshop ontwikkeling aanmeld-app bruggen door Anne de Jager van Provincie Fryslân
  • Nieuwe brugnormering door Chris Tettero van Rijkwaterstaat
  • Scheepsongevallen registratie, waarom eigenlijk? door Dimitri van der Heiden van Rijkswaterstaat
14.45 uur Parallelle sessies ronde 2
15.15 uur

Pauze en markt met onder andere:

  • Proefopstelling simulator scenariotrainingen (Movares/ Waternet)
  • Proefopstelling meten van waarneming brugoperator met eye-tracking (Validators)
  • Proefopstelling competentietesten (Human Company)
  • Innovatieve bedienwerkplek (Creon/ Inter Visual Systems)
15.45 uur Plenair programma aan de hand van discussies onder leiding van debat.nl
16.30 uur Netwerkborrel
17.30 uur Einde