Webinar Alternatieve bronnen voor zoet water

Introductie

Op jaarbasis beschikken we in Nederland over voldoende water, maar regionaal en seizoensafhankelijk kunnen er watertekorten ontstaan. Hoe gaan we daar als beheerders mee om? Wat zijn alternatieve bronnen en wat levert dit op? In dit vijfde webinar uit de reeks Weersextremen en de watersector gaan we hierop in.

Praktische informatie

Locatie
Online
Evenementdatum
15 oktober 2021
Tijd
9.00 - 10.00 uur
Kosten
Geen
Contactpersoon WOW
Ronald Wielinga
Ronald Wielinga
Manager Ondernemerschap

Inhoud

Marcel Paalman van KWR gaat in op de waterketen van Nederland. Daarbij vertelt hij aan welke alternatieve bronnen je zoal kunt denken en welke recente ontwikkelingen er zijn.

Ruud Bartholomeus van KWR laat zien dat gezuiverd restwater (effluent) steeds vaker wordt ingezet als deel van de oplossing om de balans tussen watervraag en wateraanbod te verbeteren. Hij geeft voorbeelden van het zogenaamde ‘watersysteemdenken’ waarmee inzicht wordt verkregen in kansen en knelpunten die zich voordoen tussen de verschillende sectoren. Een voorbeeld hiervan is gebaseerd op de studie RWZI als waterfabriek voor een robuuste zoetwatervoorziening.

Jelle Roorda neemt je mee naar het project “De Ultieme Waterfabriek: drinkwater uit gezuiverd afvalwater?”. In de Ultieme Waterfabriek laat een consortium van drinkwaterbedrijven, waterschappen en kennisinstellingen zien dat het mogelijk is om water van drinkwaterkwaliteit te maken uit gezuiverd afvalwater. Maar waar gebruik je dat water voor? En kan dat wel duurzaam en kosteneffectief? En moet je dat eigenlijk wel willen? Al deze vragen worden de komende 5 jaar beantwoord. In deze presentatie neemt Jelle Roorda, trekker van dit project, deze vragen mee en licht toe waarom dit een belangrijk project is voor de Nederlands watersector.

Experts

Marcel Paalman
Marcel Paalman
KWR Water Research Institute
Senior onderzoeker
Ruud Bartholomeus
Ruud Bartholomeus
KWR Water Research Institute en WUR
Principal scientist
Jelle Roorda
Jelle Roorda
Roorda Advies
Verbinder, Procesmanager, Strategisch adviseur

Samenwerkingspartners

KNW Waternetwerk
RIONED
STOWA
KWR Watercycle research institute
Platform WOW